www.radimlichy.net

      

     Home

     Kaktusy

     Itálie

     Fotograf

     Překlady
     a tlumočení

     Galerie

     Odkazy

     Mapa
     stránek

Výuka italského jazyka

Italštinu vyučuji již od konce roku 2002. Vzhledem k menšímu zájmu o skupinovou výuku jsem se začal specializovat na výuku individuální "face to face", a/nebo s párem studentů. Tato forma výuky dává studentovi větší možnosti seberealizace ve výuce, klade vysoké nároky na kvalitu lektora a umožňuje personalizovanou formu lekcí, "šitých na míru" dle přání studenta.

Metodika výuky spočívá v seznámení studentů se základními gramatickými jevy italštiny, které jsou následně prohloubeny ve ztěžejních konverzačních tématech a cvičeních. U pokročilejších studentů lze výuku směřovat pouze na konverzaci, prohloubení znalosti gramatických jevů, které studentovi činily potíže v předchozím studiu a/nebo se zaměřit na odbornou slovní zásobu. Součástí mých lekcí je seznámení studenta s italskými reáliemi.

Výuka probíhá v centru Uherského Hradiště a/nebo dle potřeb studenta.


Základní studijní materiál

Alena Bahníková: Italština
Ztěžejní klasická učebnice italštiny v novém vydání, kterou by měl disponovat každý zájemce o italštinu. S pevnou vůlí lze využít i při studiu samouka.


Doplňkový studijní materiál - využívám při výuce

Učebnice současné italštiny I. a II. díl (vyd. CPRESS)

Grammatica pratica della lingua italiana (vyd. ALMA Edizioni - Firenze)

Grammatica avanzata della lingua italiana (vyd. ALMA Edizioni - Firenze)

Da zero a cinque (vyd. ALMA Edizioni - Firenze)

Una grammatica italiana per tutti (vyd. Edilingua)

Cvičné texty k SZJZ (vyd. Jazyková škola, Brno)

Italská literatura klasická i současná, novinové články, texty různé z internetu


Certifikáty:

- Italská jazyková zkouška DALI (Diploma avanzato di lingua italiana „Firenze“) složená u Scuola di lingua italiana Leonardo da Vinci ve Florencii (AIL – Accademia italiana di lingua, casella postale 815, 50123 Firenze); březen 2003

- Státní základní jazyková zkouška – jazyk italský, složená u Jazykové školy Brno, Kotlářská 9, 611 49 Brno; květen 2002

- Dosažená jazyková úroveň C1.


Překlady a tlumočení, další služby

 

 

Kontakt: info@radimlichy.net