www.radimlichy.net

      

     Home

     Kaktusy

     Itálie

     Fotograf

     Překlady
     a tlumočení

     Galerie

     Odkazy

     Mapa
     stránek

Marche

Jméno regionu Marche je jako jediné skloňováno v jazyce italském v plurále. To proto, že jej v dobách, kdy bylo Marche součástí papežského státu, tvořily čtyři historické okresy, tzv. „marca“, a toto administrativní rozdělení si uchovalo dodnes.

To krajina si s nějakým administrativním dělením a hranicemi starost nedělá. Neřekl bych, že je pro Marche výslovně typický nějaký krajinný ráz. Spíše si bere od svých sousedů. Nelze nepostřehnout podobnost jižní části s navenek chudým a vyprahlým Abruzzem, na straně západní s hornatou částí Umbrie či rovinatým pobřežím Emilie-Romaně na severu.

O co anonymnější přírodními scenériemi, o to zvučnější bohatstvím urbanistickým. Většina měst, městeček a osad si zachovala své středověké jádro stavějící na římských základech, čehož se na nemálo místech dochovaly důkazy, hlavně technického charakteru: v podobě vodních nádrží, via a akvaduktů nebo zbytků hradeb. Původní římské cisterny v sídelním městě arcibiskupství - Fermo, sloužící ke svému účelu ještě ve 20. století, může jeho pradávný rival – Ascoli Piceno jen závidět.

 

Právě rivalita mezi městy se mi jeví jako jeden z hnacích motorů urbanistického rozvoje. Městská jádra bývala rozšiřována, s přibývajícím bezpečím i vně hradeb, avšak vždy s respektem ke krajině a stávajícímu umělecko-urbanistickému charakteru, vycházejíc z řemeslné tradice místa a použití lokálních materiálů, a to i v dobách nedávno minulých; fenomén, který se nedá běžně zaznamenat v jiných částech Itálie, natož tak Evropy. Zdárným příkladem harmonie pestré směsice staveb různých historických období je bezesporu trojlístek měst, náležících ve své době ke knížectví urbinskému – Pesaro, Urbino a Fano.

Region umělecky obohatila řada oddaných malířů, sochařů a architektů, podílejících se hlavně na církevních, posléze i na veřejných zakázkách; mezi nejvýraznější osobnosti sakrálního umění můžeme počítat benátské bratry - Carlo a Vittore Crivelli, světoznámého génia, který zemřel předčasně – Raffaelle Sanzio di Urbino či vůdčí osobnost místní secese – Adolfo de Carolis.

Region Marche je rodištěm několika papežů, mezi nimi i Sixta V. - syna chudého rybáře z osady Grottamare, jenž se mj. zapsal do dějin stavebním rozvojem a zvelebením ve své době zaostalého Říma. Možná právě proto se Marche drželo velké přízni, ochraně a v neposlední řadě finanční podpoře z pontifikátní strany; neřekl bych však, že toto stačilo k rozkvětu a prosperitě, pokračující i v současnosti; nezanedbatelný podíl mají obchodní talent a řemeslná zručnost obyvatel.

Marche zastupuje významnou pozici v obuvnickém průmyslu. Výroba nesoucí tradici a kvalitu se soustřeďuje především v pobřežních oblastech Porto Civitanova, Porto Sant´Elpidio, Cupra Marittima nebo Porto S. Giorgio; jednotlivá centra se zaměřují na svůj specifický sortiment obuvi. Známý je i průmysl kloboučnický, výroba keramiky, měděného nádobí, proutěného zboží či nábytku. Tradiční výroba paličkované krajky proslavila nevelké městečko Offida.

Ještě před sto lety byl region Marche významný pěstitel a exportér citrusů a bource morušového. Bohužel tato odvětví zemědělství postupně ustoupila výnosnějšímu turismu.

Staleté moruše černé, sukovité a rozcuchané svědky minulosti, 
však ještě místy spatřit lze…

Palmová riviéra

Kontakt: info@radimlichy.net